Nína Óskarsdóttir

Nína Óskarsdóttir (f. 1986) útskrifaðist með MA-gráðu í myndlist árið 2020 frá Listaháskóla Íslands þar sem hún hlaut einnig BA-gráðu í myndlist árið 2014. Árið 2018 kláraði hún tveggja ára nám í steinþrykki hjá Leicester Print Workshop í Bretlandi. Nína hefur tekið þátt í fjölmörgum sýningarverkefnum bæði hérlendis og í Evrópu. Helst er að nefna einkasýninguna Iðkun hjá Listval 2022 og samsýningarnar Kynjalegar gáttir í Verksmiðjunni, Djúpavík 2023, Forðabúr í Nýlistasafninu 2020 og Villiblómið í Hafnarborg 2020. Hún hefur einnig unnið að listrannsóknum sínum í gegnum vinnustofudvalir og rannsóknarstyrki.
Nína vinnur með skúlptúr og innsetningar og verk hennar einkennast af efniskennd þar sem handmótaðir og glerjaðir steinleirsskúlptúrar eru hvað mest áberandi. Auk efnisvinnu með leirinn vinnur hún með textíl og hverful efni á borði við vatn, eld og matvæli. Vinna hennar sprettur upp úr forvitni um hegðun og atferli fólks, sögu hluta og efnis, sem og frá trúarlegri iðkun.

 

Nína Óskarsdóttir (b. 1986) graduated with an MA in art from Iceland University of the Arts in 2020, where she also completed her BA in art in 2014. In 2018, she completed a two-year course in lithography at the Leicester Print Workshop in the UK. Nína has taken part in a number of exhibitions both in Iceland and Europe, the most notable of which is the solo exhibition Iðkun [Practice] at Listval Gallery in 2022 and the joint exhibitions Kynjalegar Gáttir [Enchanting Portals] at Verksmiðjan, Djúpavík in 2023, Forðabúr [Supply] at The Living Art Museum in 2020 and Villiblómið [Wildflowers] at the Hafnarfjörður Centre of Culture and Fine Art in 2020. She has also conducted art-related research as part of studio stays and research grants.
Nína works with sculpture and installations, and her work is characterized by its material nature, most prominently hand-shaped and glazed clay sculptures. In addition to material work with clay, she works with textiles and volatile materials such as water, fire and food. Her work grows out of her curiosity about human behaviour and conduct, the history of objects and materials, and from religious practice.